Listopad 2017

Ničení I.

30. listopadu 2017 v 10:23 Deštné pralesy

TĚŽBA DŘEVA
Hlavním viníkem úbytku pralesů je v dnešní době nezákonná těžba dřeva. Po tropickém dřevě, jsou velké celosvětové poptávky a o potřebě celulózy v papírenském papírenském zboží ani nemluvě. Vlády států ve kterých se jednotlivé pralesy nacházejí se sice snaží nelegálnímu kácení pralesů zabránit - o čemž svědčí i několik dohod s evropskými zeměmi, které mají zamezit dovozu jakéhokoli neoznačeného dřeva. Vláda má v současnosti velmi podrobně vypracované plány využití jednotlivých lesních území včetně jejich rozčlenění na lesy určené k plošnému vykácení, k selektivní těžbě cenných stromů i na lesy ochranné.

Konžský deštný prales - fauna

28. listopadu 2017 v 16:55 | H. |  Konžský deštný prales
Celkově se Demokratická republika Kongo řadí mezi 10 zemí s tzv. "mega" biologickou rozmanitostí (480 druhů savců, 565 druhů ptáků, 1000 druhů ryb, 350 druhů plazů atd.

Fauna se liší v oblasti deštných lesů a oblasti savan. V deštných lesích žijí ze vzácnějších živočichů např. antilopy okapi a bongo, z primátů gorily nížinné i horské, šimpanzi, na savanách zebry, žirafy, lvi, sloni, bílí nosorožci, buvoli, leopardi, gepardi, v řekách i hroši, krokodýli aj., rovněž velké druhy plazů (zmije nafukovací, stromová kobra a další).

Indonéský deštný prales - Fauna

27. listopadu 2017 v 11:30 | Ivča |  Indonéský deštný prales


Po Malajsii a Spojených státech má Indonésie nejvyšší počet ohrožených druhů na zemi. Celkem je toto číslo 722 ohrožených druhů. Ovšem není to jediné prvenství, které tato oblast má. V počtu ohrožených druhů savců totiž má rovněž první místo. Na tomto území totiž žije 147 ohrožených druhů savců a od roku 2000 se tento počet ještě navýšil o dalších 7 druhů.
Každý rok prý na Sumatře umře více než 1000 orangutanů a na Borneu by toto číslo mělo nabývá mnohem větších hodnot. Indonéské pralesy totiž mizí až nezávratným tempem. Uvedem jen některé druhy zvířat z této oblasti. Jedná se o jedny z nejvýce ohrožených druhů.

Tropický deštný les

26. listopadu 2017 v 13:18 | H. |  Tropický deštný les
Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím. Nevznikl působením člověka. Obvykle se uvádí jako dolní hranice celoročních srážek 2000 mm (v různých pojetích 1700-2500 mm). Podmínkou je, aby klima bylo vlhké skutečně celoročně, tzn. aby i v nejsušších měsících spadlo minimálně 60 mm srážek. Tento biom nalezneme zejména v rovníkových oblastech Země. Nejrozsáhlejší je Amazonský deštný prales, dále Konžský deštný prales a pralesy na poloostrovech Přední a Zadní Indie. Krom nich ještě existují menší ostrovní pralesy v Karibiku, Indickém oceánu a rovníkové oblasti Pacifiku. Vlhkost vzduchu bývá až 100 %.

Indonéský deštný prales - Flóra

19. listopadu 2017 v 10:00 | Ivča |  Indonéský deštný prales
V Indonésii je diversita rosrlin a jejich životních strategii obrovská. Jen ostrov Borneo je domovem 3 000 druhů stromů, více než 1 700 druhů orchidejí a nejméně 50 druhů masožravých láčkovek. Několik tisíc druhů rostlin na Borneu jsou navíc endemité - druhy, které nenajdeme jinde na světě.

- Rafésie - je největší květina na světě, je proslulá svým obrovským květem, který páchne jako hnijící maso. Je to vlastně strategie této rostliny, aby nalákala své opilovače - mouchy a další hmyz. Vyskytuje se v 15 - 19 druzích na území jihovýchodní Asie - v Indonésii na Sumatře, Javě a Borneu a dále pak na Malajském poloostrově, v jižním Thajsku a na Filipínách. Všechny druhy této rotliny jsou přitom řazeny mezi ohrožené.
Tato květina je specializovaná parazitická rostlina, jejímž hostitelem jsou popínavé liány stromové révy rodu Tetrastigma. Největší květ má druh Raffesia arnoldii. Tento květ může měřit v průměru až 106 cm a vážit až 10 kilogramů.
Jelikož je většina druhů této rostliny vázaná na určité místo, jsou velice náchylné k vyhynutí vlivem poškození jejich přirozeného prostředí, úbitku hostitelských rostlin, nebo díky cílenému sbírání.

Amazonie - fauna

16. listopadu 2017 v 9:15 | Ivča |  Amazonský deštný prales

Amazonský prales je druhově nejbohatší oblast planety. Žije zde asi třetina všech živočišných druhů planety. Nachází se zde více než 150 000 popsaných druhů živočichů, z nihž 100 000 druhý patří do bezobratlých. Vědci se, ale stále domnívají že více než milion dalších druhů živočichů (především hmyzu) stále čeká na své objevení. Jen v řece Amazonce se nachází 3-5 tisíc druhů živočichů.

Konžský deštný prales - flóra

14. listopadu 2017 v 19:37 | H. |  Konžský deštný prales
V samotné Demokratické republice Kongo bylo popsáno 11 tisíc druhů rostlin. Více než 1 100 z nich je endemitních (druhy, které bychom nenašli nikde jinde na planetě) a přibližně 69 druhů je ohrožených. Středoafrická republika hostí asi 1 000 a Kamerun 8 000 endemitních druhů pralesních rostlin. V Kamerunu bylo dokonce zjištěno 227 různých druhů rostlin na ploše 100 m2, což je jeden z nejvyšších počtů na planetě.

Amazonie - flóra

12. listopadu 2017 v 20:06 | Ivča |  Amazonský deštný prales
Jen jeden hektar Amazonského pralesa je domovem až 200 druhů stromů a v každé koruně takového stromu je ještě minimálně 30 druhů rostlin. Nejdominantnější postavení mají stromy, liány a epifyty (= rostliny uchyceny na stromech, ale neparazitují na nich). Nejníže v pralese se vyskytují pak byliny s nižšími keři. Nad nimi jsou stromy menšího vzrůstu a vysoké keře. Těmito vrstvami se pak protlačily stromy, které dosahují výšek kolem 30 metrů a ještě nad nimi se pak vyskytují stromy s výškou kolem 40 metrů. Uvedeme si několik druhů rostlin, rostoucích v Amazonii:

Indonéský deštný prales

2. listopadu 2017 v 8:00 | Ivča |  Indonéský deštný prales

Indonésie je jedna z pěti nejrozmanitějších oblastí na světě co se týče drzhů organismů na jejím území. Ochrana této oblasti je tedy pro mnoho organizací i jednotlivců pouštějících se do zachraňovaní deštných lesů tzv. na vlastní pěst. Indonéské souostroví je tvořeno více než 17 500 ostrovy z nihž je jen 6 000 obydlených. Tyto ostrovy jsou domovem asi 10% všech známých savců, 16% plazů a obojživelníků, 17% ptáků a 25% ryb.
Zdejší deštné pralesy mají rozlohu kolem deseti miliónů kilometrů čtverečních a představují tak přibližně jednu desetinu všech zbývajících tropických pralesů na planetě.
Na ostrově Borneo jsou navíc nejstarší pralesy naší planety - existují již 130 miliónů let.