Deštné pralesy

Obnova deštných pralesů

2. ledna 2018 v 18:35 | H.
Ačkoliv deštné pralesy pokrývají jen malý zlomek zemského povrchu, je v nich uloženo největší množství uhlíku ze všech pevninských přírodních ekosystémů. Existence těchto uhlíkových rezervoárů je nezbytná pro udržení stability našeho klimatu. Při kácení a následném pálení deštných pralesů se zadržovaný uhlík uvolňuje do atmosféry, a zvyšuje tak emise skleníkových plynů.
Přesto již bylo zničeno či poškozeno přes 80% deštných pralesů a kácení stále pokračuje. Jeho důsledky zasáhnou nás všechny.

Greenpeace se podařilo dosáhnout značných úspěchů v ochraně pralesů v Amazonii a v Africe a v současné době své síly zaměřuje zejména na deštné pralesy v Indonésii. Cílem Greenpeace je dosáhnout naprostého zastavení kácení deštných pralesů do roku 2020.

Ničení II.

3. prosince 2017 v 10:27

PLANTÁŽE
Velké ohrožení tropických pralesů představuje i zakládání nových plantáží. Na jihu Sumatry bylo v posledních několika letech vytvořeno na úkor pralesa 28% nové zemědělské půdy určené na plantáže pro kávovník. Většina z nich přitom leží na území národního parku Bukit Barisan Selatan, což je jedno z posledních míst kde se vyskytují sumaterští nosorožci a tygři.
Katastrofou pro pralesy je zvýšená poptávka po palmovém oleji.

Ničení I.

30. listopadu 2017 v 10:23

TĚŽBA DŘEVA
Hlavním viníkem úbytku pralesů je v dnešní době nezákonná těžba dřeva. Po tropickém dřevě, jsou velké celosvětové poptávky a o potřebě celulózy v papírenském papírenském zboží ani nemluvě. Vlády států ve kterých se jednotlivé pralesy nacházejí se sice snaží nelegálnímu kácení pralesů zabránit - o čemž svědčí i několik dohod s evropskými zeměmi, které mají zamezit dovozu jakéhokoli neoznačeného dřeva. Vláda má v současnosti velmi podrobně vypracované plány využití jednotlivých lesních území včetně jejich rozčlenění na lesy určené k plošnému vykácení, k selektivní těžbě cenných stromů i na lesy ochranné.

Deštné pralesy - úvod

30. října 2017 v 14:02 | Ivča


Deštný les nebo také deštný prales je vlastně označení pro listnaté lesy (jedná se o ty stálezelené), ve kterých nedochází k obdobím sucha a rostou v příznivých tepelných podmínkách - tedy v tropickém (tropický deštný les), subtropickém (subtropický deštný les) nebo částečně i mírném podnebném pásu (deštný les mírného pásu).

Vyskytují se v tropech (největší je Amazonský prales a Konžský deštný prales), v subtropech - jihovýchodní Asie, východní Austrálie, severní ostrov Nového Zélandu, jihovýchodní jižní Afrika a jihovýchodní Brazílie, a v mírném pásmu - jižní Chile, západní Tasmánie, jižní ostrov Nového Zélandu, tzv. Pacific Northvest v USA a jihozápadní pobřeží Kanady.
 
 

Reklama